Каталог LORINI    |    Архив запросов, полученных из Италии

Запрос i172

Отправитель a.l.fer s.n.c
E-mail luigiiuliano@freedomland.it
Дата 04.03.2003
Текст catalogo cancelli e barconi piu listino a.l.fer s.n.c di iuliano donato via s.d"acquisti n 126 cap 81030 citta ( parete ) ( ce ) tel fax 0815036304 luigiiuliano@freedomland.it